Våra villkor

 • Hunddagiset förbinder sig att vårda hunden väl, ge god tillsyn, erbjuda färskt vatten samt att rasta hunden regelbundet.
 • Hunddagiset är godkänt av Länsstyrelsen, innehar F-skattebevis och har gällande försäkring för verksamheten.
 • Din hund skall vara frisk från smittsamma sjukdomar, försäkrad och vaccinerad mot parvo, valpsjuka, hcc och kennelhosta (helst KC). För kennelhosta gäller vaccinering var 12:e månad, för övriga vaccinationer var 3:e år efter att grundvaccineringen är klar.
 • Hunddagiset har rätt att hålla stängt för sanering utav smitta. Vid sanering tillämpas ej prisavdrag.
 • Hunddagiset tar ej emot löptikar.
 • Hunden skall vara så pass väluppfostrad att den kan gå på promenad utan att överdrivet dra i kopplet eller göra utfall mot mötande.
 • Hunden skall vara försäkrad med minst veterinärvårdsförsäkring. I annat fall gäller särskilda regler och hunden lämnas på ägarens ansvar.
  Du som ägare skall ha ansvarsförsäkring med rättskyddsmoment (ingår som regel i din hemförsäkring).
 • Utfodring av lunch erbjuds endast till valpar upp till 6 månader samt för hundar som har gastrointestinala problem eller har andra sjukdoms relaterade problem. Hundägaren är skyldig att uppvisa giltiga veterinärintyg.
 • Hundägaren skall utan dröjsmål informera hunddagiset vid förändringar som rör hundens försäkring, utfodring, hälsostatus och kontaktuppgifter till hundägare.
  Hunddagiset har rätt att vägra ta emot hund som uppvisar symptom på sjukdom, tex diarré.
  Vid symptom på sjukdom som uppstår under vistelse på dagiset ska ägare eller kontaktperson hämta hunden så snart som möjligt.
  Hunddagiset har rätt att vid akuta olycksfall/sjukdomstillstånd ta hunden till veterinär på hundägarens bekostnad.
 • Hunddagiset ansvarar inte för sjukdom samt brand-, olycksfall- och andra skador som hunden kan ådra sig under dagisvistelsen och som ej ersätts av försäkring. Hundägaren står för samtliga veterinärvårdskostnader som varit nödvändiga under vistelsen, såvida kostnaderna inte uppkommit till följd av mottagarens vårdslöshet, eller uppsåt. Om skadeståndsskyldighet gentemot tredje man uppstått under vistelsen ska mottagaren ansvara för kostnader som orsakats av mottagarens oaktsamhet eller uppsåt.
 • Hunddagiset fritas från ansvar för utrustning/tillbehör m.m. som medföljt hunden, såvida mottagaren inte agerat vårdslöst eller med uppsåt. Alla medskickade saker (sele/halsband/koppel) ska vara märkt med hundens namn.
 • Av säkerhetsskäl använder hunddagiset endast utrustning som tillhör hunddagiset om inte hundägare och hunddagis kommit överens om annat.
 • Uppsägningstiden är en kalendermånad. Om du säger upp ditt avtal i mitten utav en månad, så börjar uppsägningstiden gälla från och med nästa månad. Tex om du säger upp ditt avtal den 15:e januari så betalar du även för februari månad oavsett om du nyttjar platsen eller ej.
  Hunddagiset har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om avtalet ej uppfylls samt om hunden uppvisar tydliga tecken på stress eller vantrivsel utav att vistas på dagis. Skulle detta ske gäller ej kravet om betalning nästkommande månad. Redan betald avgift betalas ej tillbaka.
 • Hunddagiset har rätt att ha stängt under 4 veckor för semester. Hundägaren har då en betalningsfri månad.
 • Hunddagiset håller stängt röda dagar och aftnar, under dessa dagar finns möjlighet att lämna in hunden på Vickans Hundcenter i Skultuna mot en extra avgift samt i mån av plats.
 • Hunddagiset har rätt att tillämpa förskottsbetalning. Vid betalningsdröjsmål har hunddagiset rätt att vägra ta emot hunden och vidare har hunddagiset rätt att debitera dröjsmålsränta enligt lag. Vid väsentligt betalningsdröjsmål får hunddagiset säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Hunddagiset har även rätt att vägra ta emot hunden vid utebliven betalning.
 • Betalning utav inskolningsveckan betalas ej tillbaka om inskolningen avbryts.
 • Hundägaren skall skicka in sina arbetstider för veckan senast torsdag varje vecka så att personalen kan anpassa schema efter behov.
 • Inlämning utav hundar sker mellan 06.00-09.00. Klockan 09.00 låses dörren och sen ankomst måste anmälas via telefon under morgonen.
  Hämtning utav hundar sker mellan 15.00-18.00, vid tidig hämtning måste detta anmälas via telefon under dagen eller vid inlämning på morgonen.
 • Vid sen hämtning efter kl. 18.00 måste detta meddelas så snart som möjligt. Vid hämtning efter kl.18.00 tas en förseningsavgift ut på 500kr per påbörjad halvtimma, denna betalas på plats.
 • Hundägaren ska se till att hunden är väl rastad då den kommer till dagiset, ni ska ha gått en längre promenad där hunden har fått möjlighet att både bajsa och kissa. Har hunden inte kissat/bajsat ska detta meddelas till personalen som tar emot hunden.